Vi har mångårig erfarenhet av att bocka rör i alla former och material, vi kan med stolthet hävda att vi är proffs på detta.

Vi har ett tiotal bockmaskiner och ett stort sortiment av verktyg med olika radier för varje rördimension.

Våra kunder finns i många branscher ex. fordonsindustri, sjukvårdsindustri, medicinteknik,lantbruk, värmeväxlare

Vi bedriver även näthandel med främst material, se vår butik stålbutik.se